La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Museu de Montserrat - catenaries per les sales d'exposició

Sistema de catenàries Liner, instal·lades a totes les sales del Museu, per protecció de quadres i guiat peatonal.

MUSEU DE MONTSERRAT sistema de catenaries Liner

VISLUM postes separadors museu

VISLUM postes i catenaries per Museu de Montserrat

VISLUM catenaries amb suport mural